Search form

Dànì Kèhoį̀wo 36:12

12Elıfaz wets'èkeè eyıì-le Tıma wìyeh sìı yeza Amalek nìı̨htı̨. Eyı hazǫǫ̀ sìı Esau wets'èkeè Adah wechaà agı̨ı̨t'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index