Search form

Dànì Kèhoį̀wo 36:2

2Esau, Kanan got'ı̨į̀ gots'ǫ ts'èko gòį̀hchìı sìı dıı hagìyeh: Het got'ı̨į̀ Elon wetì Adah, eyıts'ǫ Anah wetì Oholıbamah, Hıv got'ı̨į̀ Zıbeyon wekwı sı hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index