Search form

Dànì Kèhoį̀wo 36:22

22Lotan weza dıı hagìyeh:

Horı eyıts'ǫ Homan. Lotan wedè Tıma wìyeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index