Search form

Dànì Kèhoį̀wo 36:23

23Shobal weza dıı hagìyeh:

Alvan, Manahat, Ebal, Shefo eyıts'ǫ Onam.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index