Search form

Dànì Kèhoį̀wo 36:32

32Beyor weza Bela Edom nèk'e k'àowocho ı̨lè. Wets'ǫ kǫ̀godeè Dınabah gòyeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index