Search form

Dànì Kèhoį̀wo 36:36

36Hadad ełaı̨wo tł'axǫǫ̀ Masekah nèk'e gots'ǫ Samlah, yetł'axǫǫ̀ k'àowocho whelı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index