Search form

Dànì Kèhoį̀wo 36:6

6Esau, edets'èkeè, edeza, edetì eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ gıxè nàdèe sìı xè tàèhtła. Edets'ǫ tıts'aàdìı eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ Kanan nèk'e gots'ǫ ełèyį̀ı̨laa sìı edexè ayį̀į̀là gà edechı Jacob ts'ǫǫ̀ nıwà eyıì-le nèk'e ts'ǫ̀ tàèhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index