Search form

Dànì Kèhoį̀wo 36:7

7Ełechıke gıts'ǫ tıts'aàdìı sıì łǫ ajà t'à ełexè nàgedè ha dìì agòjà. Gıts'ǫ tıts'aàdìı shègezhe ha gıgha gòɂǫ-le agòjà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index