Search form

Dànì Kèhoį̀wo 36:8

8Eyıt'à Esau (Edom sı wìyeh) shìhta Seyır nèk'e nàdè ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index