Search form

Dànì Kèhoį̀wo 37:11

11Wı̨ı̨de weghǫ ts'ohogeedıì agejà, hanìkò wetà yedaànıwo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index