Search form

Dànì Kèhoį̀wo 37:14

14“Ekǫ nı̨ı̨de sahzǫ̀ą xè dàgı̨ı̨t'e lì gha gık'aı̨hta, gıghǫ sets'ǫ̀ godı naı̨ɂà,” wetà yèhdı. Eyıt'à Jacob edeza Hebron nèk'e gots'ǫ Shekem nèk'e ts'ǫ̀ yeèhɂà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index