Search form

Dànì Kèhoį̀wo 37:23

23Eyıt'à Joseph edı̨ı̨de goghǫ nììtła ekò, ɂeh wèdaat'ı̨ı̨ yìı whedaa sìı wek'e nàgį̀ı̨hdlah,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index