Search form

Dànì Kèhoį̀wo 37:24

24eyı gà dèè-yìı-gǫǫɂàa yìı gı̨ı̨hxà. Eyı dèè-yìı-gǫǫɂàa sìı weyìı tı whìle ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index