Search form

Dànì Kèhoį̀wo 37:35

35Weza hazǫǫ̀ eyıts'ǫ wetì gıghǫ nìı̨de xè gıghǫnàdageetì, hanìkò seghǫnàdats'eetì ha nıwǫ-le. Hadı, “Seghǫnàdaahtì-le, sekw'ǫǫ̀ nìtį̀ eyıts'ǫ seza wets'ǫ̀ ahde gots'ǫ̀ wek'eehłı̨ ha,” wetà hadı xè yeghǫ etse.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index