Search form

Dànì Kèhoį̀wo 38:10

10Nǫ̀htsı̨ gha wejıı eghàlaı̨dà t'à ededı̨ sı Nǫ̀htsı̨ ełaı̨woò ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index