Search form

Dànì Kèhoį̀wo 38:12

12Whaà hoòwo tł'axǫǫ̀ Judah wets'èkeè Shuya wetì ełaı̨wo. Judah yeghǫ ts'ǫǫ̀nıwǫ tehòwo tł'axǫǫ̀ kǫ̀ta Tımat gòyeh ts'ǫ̀ èhtła, ekǫ dǫ gıgha sahzǫ̀ąghàà xaget'à ı̨lè. Weàgı̨ą Adulam got'ı̨į̀ Hıra yexè ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index