Search form

Dànì Kèhoį̀wo 38:15

15Wınì k'e ehtł'ı̨ whehchì t'à Judah yaɂı̨ ekò ts'èko edezhį̀į̀ t'à sǫǫ̀mba ehtsı̨ı̨ at'ı̨ yı̨ı̨hwhǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index