Search form

Dànì Kèhoį̀wo 38:16

16Weza ts'èkeè at'ı̨ yek'èezǫ-le t'à, ts'èko tı̨lıbàa whedaa ts'ǫ̀ èhtła, yets'ǫ̀ hadı, “Sek'èątła, nexè wehtè,” yèhdı.

“Sexè wheętı̨ k'èxa ayìı seghàı̨ɂà ha?” ts'èko yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index