Search form

Dànì Kèhoį̀wo 38:19

19Eyı tł'axǫǫ̀ ts'èko naèhtła, wınì k'e ehtł'ı̨ ɂǫ̀èɂah gà wedǫǫ̀ ełaı̨wo k'ę̀ę̀ nàhtł'ı̨ ı̨lèe sìı hanì goht'ǫ yìı naetła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index