Search form

Dànì Kèhoį̀wo 38:21

21Dǫzhìı ekǫ nàgedèe sìı dagoehke, “Ts'èko edezhį̀į̀ weghǫ nàedìı Enayım gà tı̨lıbàa whedaa ı̨lèe sìı welaedì?” gòhdı.

“Jǫ ts'èko hanıı gǫ̀hłı̨-le,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index