Search form

Dànì Kèhoį̀wo 38:22

22Eyıt'à Judah ts'ǫ̀ naèhtła, hayèhdı, “Eyı ts'èko wegòhɂà ha whį̀ahjà. Dǫzhìı ekǫ nàgedèe sìı ts'èko hanıı gǫ̀hłı̨-le, gedı,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index