Search form

Dànì Kèhoį̀wo 38:25

25Tamar xàgeèhchì ekò edeɂeh danatıı̨ɂǫ, hadı, “Amìı wets'ǫ hotıehda-le sìı dıı sexè whelaà ayį̀į̀là hǫt'e. Dıı lamǫ̀ǫ, wetł'ıì wexè eyıts'ǫ dıı geh amìı wets'ǫ ne sìı wek'aahta,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index