Search form

Dànì Kèhoį̀wo 38:26

26Judah ekòet'ıì wets'ǫ hǫt'e nàyèhzhį̀ t'à hadı, “Seza Shelah ghàweehtı̨-le t'à ededı̨ senahk'e ehkw'ı k'ehoɂa hǫt'e,” hadı. Eyı tł'axǫǫ̀ Judah k'achı̨ yexè ı̨tè-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index