Search form

Dànì Kèhoį̀wo 38:3

3Eyı ts'èko hotıeda-le ajà t'à dǫzhìa nìı̨htı̨ı̨ sìı Er wìyeh agį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index