Search form

Dànì Kèhoį̀wo 38:5

5K'achı̨ ı̨łàà dǫzhìa nìı̨htı̨. Eyı Shelah wìyeh ayį̀į̀là. Kǫ̀ta Kezıb ekǫ weza wegǫ̀hłı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index