Search form

Dànì Kèhoį̀wo 38:6

6Judah weza t'akwełǫ̀ǫ̀ Er wìyeh sìı yegha ts'èko į̀hchì, eyı ts'èko Tamar wìyeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index