Search form

Dànì Kèhoį̀wo 39:10

10Dzę taàt'eè eyı gha Joseph k'adaawo, hanìkò yet'àetè ha nıwǫ-le, eyıts'ǫ yegà nıwà-le ade ha nıwǫ-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index