Search form

Dànì Kèhoį̀wo 39:12

12Potıfar wets'èkeè yeɂeè t'à dayaachì, hayèhdı, “Segà nı̨ı̨tè!” yèhdı. Hanìkò Joseph yetł'aetła gà xàtı̨mǫèhzah, ts'èko yeɂeè t'à dayaachìı sìı wetł'aà aèhchì ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index