Search form

Dànì Kèhoį̀wo 39:13

13Edeɂeè ts'ǫǫ̀ xàtı̨mǫèhzah xè yetł'aà aèhchì ayį̀į̀làa, ts'èko yek'èhoèhzà ts'ǫ̀et'ıì

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index