Search form

Dànì Kèhoį̀wo 39:19

19Joseph wets'ǫ̀ k'àowo wets'èkeè dıı hadıì yexè goado, “Eyı dǫ nàneehdìı sìı hanì sets'ǫ̀ k'ehoɂa,” yèhdı ghǫ ıìkw'o ts'ǫ̀et'ıì sıì ìch'è.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index