Search form

Dànì Kèhoį̀wo 39:2

2Nǫ̀htsı̨ Joseph k'èdì t'à Joseph wexè nezı̨į̀ hòɂǫǫ̀ agòjà, wets'ǫ k'àowo Potıfar wekǫ̀ nàdè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index