Search form

Dànì Kèhoį̀wo 39:21

21Nǫ̀htsı̨ yek'èdì. Joseph ts'ǫ̀ wedzeè eteèɂı̨ t'à dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowo Joseph ts'ǫ̀ sǫnıwǫǫ̀ ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index