Search form

Dànì Kèhoį̀wo 39:3

3Potıfar Nǫ̀htsı̨ Joseph ts'àdı t'à, t'asìı hazǫǫ̀ t'à wets'ǫ̀ nezı̨į̀ k'ehokw'o yek'èhoèhzà,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index