Search form

Dànì Kèhoį̀wo 39:5

5Wekǫ̀ eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı Joseph wetł'aà whelaà ayį̀į̀làa ekò gots'ǫ sìı Nǫ̀htsı̨ Potıfar wekǫ̀ xè sìghà hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là. Joseph wets'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ Potıfar wekǫ̀ goyìı, wedèè k'e eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı xè sìghà hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index