Search form

Dànì Kèhoį̀wo 39:7

7Eyı gots'ǫ whaà-le, wets'ǫ k'àowo wets'èkeè yets'ǫ̀ k'eet'į̀ ajà, hayèhdı, “Segà nı̨ı̨tè!” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index