Search form

Dànì Kèhoį̀wo 39:8

8Hanìkò yek'èhoeɂà-le, hayèhdı, “Sets'ǫ̀ k'àowo t'asìı hazǫǫ̀ wegha xoehdı t'à t'asìı wı̨ı̨zìı ghǫ nànıwo nıìle. T'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı setł'aà whelaà ayį̀į̀là hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index