Search form

Dànì Kèhoį̀wo 4:10

10Gots'ǫ̀ K'àowo hayèhdı, “Sıì ekǫ-le eghàlaneedà. Seę̀hkw'ǫ! Nechı wedoò dèè k'e nałaètł'ıì anelà t'à neghǫ nàyaetı ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index