Search form

Dànì Kèhoį̀wo 4:15

15Hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo Caın ts'ǫ̀ hadı, “Hanì ha nıìle! Amìı Caın ełaı̨hwhoo sìı łǫ̀hdı̨ ts'ǫ̀ ek'èt'à weghàhòt'à ha,” Nǫ̀htsı̨ hadı. Amìı yegòhɂǫǫ sìı ełaàyèhwhı ch'à Caın wek'e t'asìı wheɂǫǫ̀ ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index