Search form

Dànì Kèhoį̀wo 4:16

16Eyıt'à Caın Nǫ̀htsı̨ ts'ǫǫ̀ naèhtła. Eden nèk'e sa kàɂàa ts'ǫnèe, Nod gòyeh ekǫ nàı̨dè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index