Search form

Dànì Kèhoį̀wo 4:19

19Lamek ts'èko nàke xè hoet'ı̨ ı̨lè, ı̨łè Adah wìyeh, eyıts'ǫ ı̨łè Zılah wìyeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index