Search form

Dànì Kèhoį̀wo 4:20

20Wets'èkeè Adah, Jabal nìı̨htı̨. Dǫ nı̨hbàa yìı nàgedèe xè tıts'aàdìı k'ègedìı dǫǫ̀ gha gocho elı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index