Search form

Dànì Kèhoį̀wo 4:25

25Adam k'achı̨ edets'èkeè t'àı̨tè t'à wets'èkeè Eve k'achı̨ dǫzhìa nìı̨htı̨, Set wìyeh ayį̀į̀là. Eve hadı, “Caın, Abel ełaı̨hwho t'à wetł'axǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ k'achı̨ chekoa saı̨htı̨,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index