Search form

Dànì Kèhoį̀wo 4:3

3Whaà hoòwo tł'axǫǫ̀ Caın dèè gots'ǫ t'asìı dehshee mǫ̀hdaa gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yek'eehk'ǫ̀.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index