Search form

Dànì Kèhoį̀wo 4:8

8Hagòjà tł'axǫǫ̀ Caın edechı ts'ǫ̀ hadı, “Dèè k'e t'asį̀ı̨ k'ełıìtło,” yèhdı. Dèè k'e k'eget'à ekò Caın hǫtsaa edechı Abel gà nàatła t'à ełaàyį̀ı̨hwho.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index