Search form

Dànì Kèhoį̀wo 4:9

9Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo Caın ts'ǫ̀ hadı, “Nechı Abel welaedì?” yèhdı.

“Wek'èehsǫ-le. Sechı wek'èhdìı aht'e nıìle,” Caın hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index