Search form

Dànì Kèhoį̀wo 40:11

11K'àowocho Faraoh welıbò daehtı̨ nǫǫ̀. Eyı jìecho dawhelaa sìı wetì lıbò yìı det'eè ahłà gà lıbò k'àowocho ghàehgè,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index