Search form

Dànì Kèhoį̀wo 40:18

18Joseph yets'ǫ̀ hadı, “Dıı hanì nawheętı̨ hǫt'e: Tł'ohtǫ taı sìı taı dzęę̀ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index