Search form

Dànì Kèhoį̀wo 40:23

23Hanìkò dǫ k'àowocho gha ayìı edǫǫ xoehdıı elı̨ı̨ sìı Joseph nadì-le t'à yegha k'àowocho ts'ǫ̀ goı̨de-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index