Search form

Dànì Kèhoį̀wo 40:4

4Eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'àowo eyı dǫ nàke Joseph wetł'aà nègòı̨wa, eyıt'à gok'èdì.

Whaà hoògǫ gıdaànìı̨la tł'axǫǫ̀

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index