Search form

Dànì Kèhoį̀wo 40:7

7Eyıt'à k'àowocho wecheekeèdeè nàke ekǫ wexè gıdaàtǫǫ sìı dagoehke, “Dànì ghǫ dıı dzęę̀ k'e ts'ǫǫ̀dahwhǫ k'ę̀ę̀ naxègaat'ı̨?” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index